Testowanie metodą białej skrzynki – wnętrze, które nie jest tajemnicą

W dobie rosnącego znaczenia technologii informatycznych, wciąż istnieje wiele wyzwań związanych z ich nieustającym rozwojem. Jednym z tych wyzwań jest zapewnienie niezawodności, skuteczności oraz bezpieczeństwa oprogramowania. W związku z tym, konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod testowania, które pozwolą na wykrycie potencjalnych błędów oraz zabezpieczenie systemu przed nieautoryzowanym dostępem. Wśród tych metod wyróżnia się testowanie metodą białej skrzynki, które umożliwia analizę wnętrza badanego systemu, a tym samym precyzyjne zrozumienie jego funkcjonowania.

Testowanie metodą białej skrzynki – definicja i cechy charakterystyczne

Metoda białej skrzynki, nazywana również testowaniem strukturalnym, polega na analizie wewnętrznej struktury systemu informatycznego, z uwzględnieniem kodu źródłowego, algorytmów oraz struktur danych. Głównym celem tej metody jest wykrycie potencjalnych błędów oraz nieprawidłowości, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie systemu oraz jego bezpieczeństwo. Testowanie metodą białej skrzynki charakteryzuje się szczegółowością oraz dokładnością analizy, co pozwala na wyciąganie precyzyjnych wniosków dotyczących badanego oprogramowania.

Testowanie metodą white box to proces analizy wewnętrznej struktury systemu informatycznego, uwzględniający kod źródłowy, algorytmy i struktury danych, w celu wykrycia błędów oraz oceny jakości i bezpieczeństwa oprogramowania. Mówiąc prostym językiem, testowanie metodą białej skrzynki to sposób sprawdzania programu komputerowego, poprzez badanie jego wnętrza, czyli kodu i sposobu działania, aby znaleźć ewentualne błędy i sprawdzić, czy jest bezpieczny.

Zalety i wady testowania metodą białej skrzynki

Testowanie metodą białej skrzynki posiada wiele zalet. Przede wszystkim, umożliwia ono dokładne poznanie architektury oraz działania systemu, co pozwala na szybkie i precyzyjne wykrywanie błędów oraz nieprawidłowości. Ponadto, dzięki analizie kodu źródłowego oraz struktur danych, testowanie metodą białej skrzynki pozwala na ocenę jakości kodowania oraz wykrycie potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.

Jednak metoda ta posiada także pewne wady. Przede wszystkim, jest czasochłonna oraz wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej ze strony osób przeprowadzających testy. Ponadto, może wystąpić ryzyko przeoczenia niektórych błędów, które są trudne do wykrycia przy pomocy analizy strukturalnej.

Proces testowania metodą białej skrzynki

Testowanie metodą białej skrzynki przebiega w kilku etapach. Na początek, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie testów zapoznają się z architekturą oraz specyfikacją systemu, analizując kod źródłowy oraz struktury danych. W kolejnym etapie, na podstawie zgromadzonych informacji, tworzone są tzw. scenariusze testowe, które mają na celu sprawdzenie konkretnych funkcjonalności oraz komponentów systemu. Scenariusze te są następnie realizowane w formie testów jednostkowych, integracyjnych oraz systemowych, w zależności od poziomu abstrakcji analizowanego oprogramowania.

Podczas przeprowadzania testów, eksperci białej skrzynki starają się symulować różne sytuacje oraz warunki, które mogą wystąpić w rzeczywistym środowisku pracy systemu. W ten sposób, udaje się wykryć błędy oraz nieprawidłowości, które mogą wpłynąć na jego funkcjonowanie. Po zakończeniu procesu testowania, eksperci analizują zebrane wyniki oraz opracowują raport, w którym przedstawiają swoje obserwacje oraz rekomendacje dotyczące ewentualnych modyfikacji systemu.

Zastosowanie testowania metodą białej skrzynki w praktyce

Testowanie metodą białej skrzynki znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku rozbudowanych systemów informatycznych, które wymagają precyzyjnej analizy oraz kontroli jakości kodu. Ta metoda testowania jest szczególnie przydatna w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności systemów, takich jak systemy bankowe, medyczne czy przemysłowe, które są narażone na ataki hakerskie oraz awarie.

W praktyce, testowanie metodą białej skrzynki może być realizowane zarówno przez zewnętrzne firmy specjalizujące się w usługach testowania oprogramowania, jak i przez wewnętrzne zespoły deweloperskie. W obu przypadkach, kluczowe jest posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia, które pozwolą na efektywne przeprowadzenie testów oraz wykrycie potencjalnych problemów.

Testowanie metodą białej skrzynki aplikacji do sprawdzenia rozkładu jazdy

testowanie aplikacji do rozkładów jazdy

Przykład testowania metodą białej skrzynki na aplikacji do sprawdzenia rozkładu jazdy autobusów może wyglądać następująco:

Aplikacja ma na celu umożliwić użytkownikom sprawdzenie rozkładu jazdy autobusów, wyszukiwanie połączeń oraz informacji o przystankach. W pierwszym etapie testowania, osoba odpowiedzialna za testy analizuje kod źródłowy oraz struktury danych, koncentrując się na kluczowych komponentach aplikacji, takich jak:

 • Moduł wyszukiwania połączeń: Testowanie obejmuje analizę algorytmu wyszukiwania, sprawdzając czy poprawnie dobiera połączenia zgodnie z kryteriami podanymi przez użytkownika, jak godzina, przystanek początkowy i końcowy czy typ autobusu.
 • Moduł prezentacji rozkładów jazdy: Testowanie polega na weryfikacji, czy aplikacja poprawnie wyświetla informacje o rozkładach jazdy, uwzględniając zmiany, opóźnienia czy odwołane kursy.
 • Moduł zarządzania przystankami: Testowanie obejmuje sprawdzenie, czy aplikacja poprawnie obsługuje dodawanie, usuwanie i modyfikowanie informacji o przystankach oraz związanych z nimi danych, takich jak nazwa, lokalizacja czy dostępne linie autobusowe.

Kolejnym etapem testowania jest opracowanie scenariuszy testowych, które mają na celu sprawdzenie wyżej wymienionych funkcjonalności aplikacji. Przykłady takich scenariuszy to:

 • Sprawdzenie, czy aplikacja zwraca poprawne połączenia autobusowe dla różnych kombinacji parametrów wyszukiwania.
 • Weryfikacja, czy aplikacja poprawnie aktualizuje rozkład jazdy w przypadku zmiany czasu kursowania autobusu.
 • Testowanie, czy aplikacja umożliwia dodawanie nowych przystanków oraz edycję istniejących.

Podczas przeprowadzania testów, osoba odpowiedzialna za testowanie symuluje różne sytuacje oraz warunki, które mogą wystąpić w rzeczywistym środowisku pracy aplikacji. W ten sposób, udaje się wykryć ewentualne błędy oraz nieprawidłowości w działaniu aplikacji. Po zakończeniu testów, eksperci analizują wyniki oraz opracowują raport, zawierający obserwacje oraz rekomendacje dotyczące poprawek i usprawnień aplikacji.

Testowanie metodą białej skrzynki strony rezerwacji hoteli

testowanie aplikacji do rezerwacji hoteli

Przykład testowania metodą białej skrzynki na stronie internetowej umożliwiającej rezerwację pokojów w hotelu może obejmować następujące etapy:

Analiza kodu źródłowego i struktur danych: Osoba odpowiedzialna za testowanie analizuje wewnętrzną strukturę strony internetowej, skupiając się na kluczowych komponentach, takich jak:

 1. Moduł wyszukiwania i rezerwacji pokojów: Testowanie polega na analizie algorytmów wyszukiwania dostępnych pokojów oraz procesu rezerwacji, sprawdzając poprawność działania w przypadku różnych kryteriów wyszukiwania oraz danych wprowadzanych przez użytkownika.
 2. Moduł zarządzania danymi użytkownika: Testowanie obejmuje weryfikację, czy strona internetowa poprawnie obsługuje tworzenie, modyfikowanie i usuwanie kont użytkowników, a także obsługę danych dotyczących rezerwacji i płatności.
 3. Moduł prezentacji informacji o hotelu: Testowanie polega na sprawdzeniu, czy strona poprawnie wyświetla informacje o hotelu, takie jak opis, zdjęcia, ceny pokojów czy informacje o lokalizacji.

Opracowanie scenariuszy testowych: Na podstawie analizy kodu źródłowego oraz struktur danych, osoba odpowiedzialna za testowanie tworzy scenariusze testowe mające na celu sprawdzenie kluczowych funkcjonalności strony internetowej. Przykłady takich scenariuszy to:

 1. Sprawdzenie, czy strona zwraca poprawne wyniki wyszukiwania pokojów dla różnych kombinacji parametrów, takich jak termin pobytu, ilość osób czy rodzaj pokoju.
 2. Weryfikacja, czy proces rezerwacji przebiega prawidłowo, uwzględniając różne metody płatności i dane wprowadzane przez użytkownika.
 3. Testowanie, czy użytkownik może poprawnie założyć konto, zalogować się oraz zarządzać swoimi rezerwacjami.

Przeprowadzenie testów: Podczas przeprowadzania testów, osoba odpowiedzialna za testowanie symuluje różne sytuacje oraz warunki, które mogą wystąpić w rzeczywistym środowisku pracy strony internetowej. W ten sposób, udaje się wykryć ewentualne błędy oraz nieprawidłowości w działaniu strony.

Analiza wyników i opracowanie raportu: Po zakończeniu testów, eksperci analizują zebrane wyniki oraz opracowują raport zawierający obserwacje oraz rekomendacje dotyczące ewentualnych modyfikacji, poprawek czy usprawnień strony internetowej umożliwiającej rezerwację pokojów w hotelu.

Testowanie metodą białej skrzynki to zaawansowana metoda analizy strukturalnej systemów informatycznych, która pozwala na precyzyjne zrozumienie ich działania oraz wykrycie potencjalnych błędów oraz zagrożeń. Mimo swojej czasochłonności oraz wymagań wiedzy technicznej, metoda ta znajduje szerokie zastosowanie w praktyce, przyczyniając się do poprawy jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania. Jedną z rekomendowanych książek do nauki testowania metodą białej skrzynki jest „The Art of Software Testing” autorstwa Glenford J. Myersa, Corey Sandlera i Toma Badgetta. Książka ta jest uważana za klasykę w dziedzinie testowania oprogramowania i zawiera dogłębną analizę technik testowania, w tym testowania białej skrzynki, testowania czarnej skrzynki oraz testowania szarej skrzynki. W książce znajdują się liczne przykłady oraz studia przypadków, które pomagają zrozumieć i zastosować omawiane techniki w praktyce.