Certyfikat ISTQB – International Software Testing Qualifications Board

Co to certyfikat ISTQB

Certyfikat ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) to międzynarodowy standard w dziedzinie testowania oprogramowania, który jest uznawany na całym świecie. Jest to program certyfikacji, który zapewnia, że osoba posiadająca certyfikat ISTQB posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w dziedzinie testowania oprogramowania.

Certyfikat ISTQB oferuje wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. 

Kluczowe korzyści certyfikatu ISTQB dla pracowników

 • Poprawa kwalifikacji i zdolności zawodowych – Certyfikat ISTQB jest uznawany na całym świecie jako międzynarodowy standard w dziedzinie testowania oprogramowania. Posiadanie certyfikatu potwierdza, że osoba ma niezbędną wiedzę i umiejętności, co z kolei zwiększa jej szanse na zatrudnienie i awans w pracy.
 • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy – Certyfikat ISTQB jest powszechnie uznawany przez pracodawców jako dowód na to, że kandydat posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w dziedzinie testowania oprogramowania. Posiadanie certyfikatu może pomóc w zdobyciu nowej pracy lub awansie w obecnej.
 • Rozwój kariery – Posiadanie certyfikatu ISTQB może pomóc w rozwoju kariery zawodowej. Certyfikat może stanowić punkt wyjścia dla osoby, która chce zdobyć bardziej zaawansowane certyfikaty w dziedzinie testowania oprogramowania.

Kluczowe korzyści certyfikatu ISTQB dla pracodawców

 • Zwiększenie jakości oprogramowania – Posiadanie pracowników z certyfikatem ISTQB może pomóc w poprawie jakości oprogramowania. Osoby posiadające certyfikat mają niezbędną wiedzę i umiejętności, aby przeprowadzać testy oprogramowania w sposób profesjonalny i skuteczny.
 • Zwiększenie efektywności i wydajności – Posiadanie pracowników z certyfikatem ISTQB może pomóc w zwiększeniu efektywności i wydajności w procesie testowania oprogramowania. Osoby posiadające certyfikat są bardziej skuteczne i efektywne w wykonywaniu swoich zadań, co może przyspieszyć proces testowania oprogramowania.
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku – Posiadanie pracowników z certyfikatem ISTQB może pomóc w zwiększeniu konkurencyjności na rynku. Firmy, które zatrudniają pracowników posiadających certyfikat, mogą zaoferować wyższą jakość usług w dziedzinie testowania oprogramowania, co z kolei może przyciągnąć nowych klientów.

tester ISTQB

Jak zdobyć certyfikat ISTQB

Proces zdobycia certyfikatu ISTQB składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest uzyskanie podstawowej wiedzy teoretycznej na temat testowania oprogramowania, która jest przedstawiona w oficjalnym podręczniku ISTQB. Kandydat musi zdobyć odpowiednią wiedzę z zakresu terminologii, metodologii, technik i narzędzi testowania oprogramowania.

Po ukończeniu kursu, kandydat musi zdać egzamin teoretyczny, który składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Egzamin sprawdza wiedzę kandydata w zakresie testowania oprogramowania, a także jego zdolność do rozwiązywania problemów.

Po uzyskaniu certyfikatu podstawowego, kandydat może kontynuować swoją edukację i zdobywać bardziej zaawansowane certyfikaty ISTQB. Istnieją trzy poziomy certyfikacji:

 • poziom podstawowy,
 • poziom zaawansowany
 • i poziom ekspert.

Każdy kolejny poziom certyfikacji wymaga ukończenia poprzedniego poziomu, a także zdania egzaminu praktycznego.

W dzisiejszych czasach, gdy oprogramowanie odgrywa kluczową rolę w niemal każdej branży, posiadanie certyfikatu ISTQB staje się coraz bardziej pożądane przez pracodawców. Jest to międzynarodowy standard, który potwierdza wiedzę i umiejętności w dziedzinie testowania.

Warto dodać, że certyfikacja ISTQB to program, który jest rozwijany i aktualizowany na bieżąco. Oznacza to, że osoby posiadające certyfikat muszą stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności, aby utrzymać swoje kwalifikacje. ISTQB oferuje szereg różnych specjalizacji, takich jak testowanie oprogramowania w zwinnych metodykach, testowanie bezpieczeństwa, testowanie w chmurze czy testowanie aplikacji mobilnych. Dzięki temu, osoby posiadające certyfikat ISTQB mogą specjalizować się w swojej dziedzinie i zdobywać nowe umiejętności, co przekłada się na rozwój kariery zawodowej.

Certyfikat ISTQB jest uznawany przez wiele firm, organizacji i instytucji na całym świecie. Posiadanie certyfikatu może pomóc w zatrudnieniu za granicą lub w międzynarodowych projektach związanych z testowaniem oprogramowania.

Przykładowe pytania które mogą pojawić się na egzaminie

Oto kilka przykładowych pytań, które mogą pojawić się na egzaminie certyfikacyjnym ISTQB w poziomie podstawowym:

 • Co oznacza termin „testowanie oprogramowania”?
 • Na czym polega różnica między testowaniem czarnoskrzynkowym a testowaniem białoskrzynkowym?
 • Co to jest test przypadku użycia (user story)?
 • Co oznacza termin „test jednostkowy”?
 • Jaka jest różnica między testowaniem statycznym a testowaniem dynamicznym?
 • Na czym polega testowanie wydajności?
 • Co to jest testowanie penetracyjne?
 • Jaka jest różnica między testowaniem funkcjonalnym a testowaniem niefunkcjonalnym?
 • Co to jest testowanie akceptacyjne?
 • Na czym polega testowanie regresji?

Pytania na egzaminie ISTQB są zróżnicowane i mają na celu sprawdzenie wiedzy kandydata w zakresie testowania oprogramowania. Warto zaznaczyć, że egzamin składa się z pytań wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych, co pozwala na sprawdzenie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.