Typ danych – definicja w języku Java

Co to – typ danych w Java

Typ danych określa rodzaj wartości, jaką można przechowywać w zmiennej. W Javie istnieją różne typy danych, zarówno proste (np. int, char, float), jak i złożone (np. klasy i tablice).

Przykład:

int wiek = 25; // typ całkowitoliczbowy
double cena = 19.99; // typ zmiennoprzecinkowy
char litera = 'A'; // typ znakowy
boolean czyAktywny = true; // typ logiczny

W przykładzie przedstawiamy różne typy danych w Javie wraz z przykładowymi zmiennymi.

Use Case 1: Rejestracja nowego pojazdu w systemie w języku Java

System rejestracyjny pozwala na dodanie nowego pojazdu do bazy danych. Podczas rejestracji, użytkownik musi podać różne informacje o pojeździe, takie jak marka, model, rok produkcji, numer VIN oraz typ paliwa.

Kroki:

  1. Użytkownik otwiera formularz rejestracji pojazdu w systemie.
  2. Użytkownik wprowadza markę, model, rok produkcji, numer VIN oraz typ paliwa pojazdu.
  3. System zapisuje informacje o pojeździe w bazie danych.
  4. System potwierdza zarejestrowanie pojazdu i wyświetla użytkownikowi potwierdzenie.

Kod:

public class Pojazd {
  String marka; // Marka pojazdu, np. "Toyota"
  String model; // Model pojazdu, np. "Corolla"
  int rokProdukcji; // Rok produkcji pojazdu, np. 2020
  String numerVIN; // Numer VIN pojazdu, np. "1HGCM82633A123456"
  String typPaliwa; // Typ paliwa, np. "Benzyna"

  // ... inne metody i zmienne ...
}

 

Use Case 2: Obliczanie spalania paliwa

System monitorowania floty pojazdów oblicza średnie spalanie paliwa dla każdego pojazdu na podstawie przejechanych kilometrów i zużytego paliwa.

Kroki:

  1. System zbiera dane o przejechanych kilometrach i zużytym paliwie dla każdego pojazdu.
  2. System oblicza średnie spalanie paliwa dla każdego pojazdu.
  3. System zapisuje obliczone wartości w bazie danych.
  4. System generuje raport o spalaniu paliwa dla floty pojazdów.

Kod:

public class SpalaniePaliwa {
  double przejechaneKilometry; // Przejechane kilometry, np. 500.0 km
  double zuzyciePaliwa; // Zużycie paliwa, np. 50.0 litrów

  public double obliczSrednieSpalanie() {
    return (zuzyciePaliwa / przejechaneKilometry) * 100; // Średnie spalanie na 100 km
  }

  // ... inne metody i zmienne ...
}