Metoda w języku Java

Definicja Metody w języku Java

Metoda to blok kodu w klasie, który wykonuje określone działanie. Metody są używane do reprezentowania zachowania obiektów.

Przykład:

public void wypiszInformacje() {
  System.out.println("Marka: " + marka);
  System.out.println("Model: " + model);
  System.out.println("Rok produkcji: " + rokProdukcji);
}

Metoda wypiszInformacje()wypisuje informacje o samochodzie.

 

Use Case 1: Rezerwacja biletów w kinie

System rezerwacji biletów w kinie pozwala użytkownikom na rezerwację miejsc na wybrany seans filmowy.

Kroki

  1. Użytkownik wybiera film i datę seansu.
  2. Użytkownik wybiera dostępne miejsca.
  3. Użytkownik potwierdza rezerwację.
  4. System rezerwacji zapisuje rezerwację w bazie danych.

Metoda

public class Rezerwacja {
  // ... inne zmienne ...

  public boolean zarezerwujMiejsca(Film film, Date data, Miejsce[] wybraneMiejsca) {
    // Sprawdzenie dostępności miejsc
    if (salaKina.sprawdzDostepnoscMiejsc(wybraneMiejsca)) {
      // Zapis rezerwacji w bazie danych
      bazaDanych.zapiszRezerwacje(film, data, wybraneMiejsca);
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
}

Use Case 2: Zmiana hasła użytkownika w systemie

System pozwala użytkownikowi na zmianę swojego hasła.

Kroki:

  1. Użytkownik podaje swoje aktualne hasło.
  2. Użytkownik wpisuje nowe hasło.
  3. Użytkownik potwierdza nowe hasło.
  4. System sprawdza poprawność aktualnego hasła i zgodność nowego hasła z potwierdzeniem.
  5. Jeśli wszystko jest poprawne, system aktualizuje hasło w bazie danych.

Metoda:

public class KontoUzytkownika {
  private String haslo;

  // ... inne zmienne ...

  public boolean zmienHaslo(String aktualneHaslo, String noweHaslo, String potwierdzenieHasla) {
    if (this.haslo.equals(aktualneHaslo) && noweHaslo.equals(potwierdzenieHasla)) {
      this.haslo = noweHaslo;
      // Zapis nowego hasła w bazie danych
      bazaDanych.aktualizujHaslo(this.idUzytkownika, noweHaslo);
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
}