Obiekt w języku programowania Java

Definicja obiektu w Java

Obiekt to konkretna instancja klasy. Jest to fizyczna reprezentacja klasy w pamięci komputera. Obiekty posiadają stan (reprezentowany przez atrybuty klasy) i zachowanie (reprezentowane przez metody klasy).

Przykład obiektu w kodzie Java

Samochod mojSamochod = new Samochod();
mojSamochod.marka = "Toyota";
mojSamochod.model = "Corolla";
mojSamochod.rokProdukcji = 2020;

W powyższym przykładzie stworzono obiekt mojSamochod klasy Samochod i przypisano mu konkretne wartości atrybutów.

 

Praktyczne przykłady użycia obiektów w języku programowania Java

Książka w Systemie Bibliotecznym. Załóżmy, że tworzymy system zarządzania biblioteką. Możemy zdefiniować klasę Ksiazka i następnie utworzyć różne obiekty tej klasy reprezentujące konkretne książki w bibliotece.

public class Ksiazka {
  private String tytul;
  private String autor;
  private int rokWydania;

  public Ksiazka(String tytul, String autor, int rokWydania) {
    this.tytul = tytul;
    this.autor = autor;
    this.rokWydania = rokWydania;
  }

  public String getTytul() {
    return tytul;
  }

  // ... inne metody dostępowe i modyfikujące ...
}

// Utworzenie obiektów klasy Ksiazka
Ksiazka ksiazka1 = new Ksiazka("Władca Pierścieni", "J.R.R. Tolkien", 1954);
Ksiazka ksiazka2 = new Ksiazka("Duma i uprzedzenie", "Jane Austen", 1813);

 

Konto Bankowe: Jeśli tworzymy system bankowy, możemy zdefiniować klasę KontoBankowe i utworzyć różne obiekty tej klasy reprezentujące konta klientów.

public class KontoBankowe {
  private String numerKonta;
  private String wlasciciel;
  private double saldo;

  public KontoBankowe(String numerKonta, String wlasciciel) {
    this.numerKonta = numerKonta;
    this.wlasciciel = wlasciciel;
    this.saldo = 0.0;
  }

  public void wplac(double kwota) {
    saldo += kwota;
  }

  public void wyplac(double kwota) {
    if (kwota <= saldo) {
    saldo -= kwota;
    } else {
    System.out.println("Brak wystarczających środków na koncie.");
    }
  }

// ... inne metody ...
}

// Utworzenie obiektów klasy KontoBankowe
KontoBankowe konto1 = new KontoBankowe("1234567890", "Jan Kowalski");
KontoBankowe konto2 = new KontoBankowe("0987654321", "Anna Nowak");