Klasa w języku programowania Java

Czym jest Klasa w języku Java?

Klasa w Javie to podstawowa jednostka organizacji kodu. Reprezentuje ona blueprint lub szablon, na podstawie którego tworzone są obiekty. Klasy definiują atrybuty (zmienne) i metody, które opisują stan i zachowanie obiektów.

public class Samochod {
  // Atrybuty klasy
  String marka;
  String model;
  int rokProdukcji;

  // Metoda klasy
  public void jedz() {
  System.out.println("Samochód jedzie!");
  }
}

W powyższym przykładzie zdefiniowano klasę Samochod z trzema atrybutami: marka, model i rokProdukcji. Klasa ta posiada również metodę jedz(), która wypisuje komunikat „Samochód jedzie!”.

 

Przykłady klas Java w różnych sytuacjach

Modelowanie Obiektów Świata Rzeczywistego

Klasy są doskonałym narzędziem do modelowania obiektów i zjawisk ze świata rzeczywistego. Na przykład, można zamodelować pojazdy w systemie zarządzania flotą pojazdów.

public class Pojazd {
  private String numerRejestracyjny;
  private String marka;
  private String model;

  public Pojazd(String numerRejestracyjny, String marka, String model) {
    this.numerRejestracyjny = numerRejestracyjny;
    this.marka = marka;
    this.model = model;
  }

  public void jedz() {
    System.out.println("Pojazd " + numerRejestracyjny + " jedzie.");
  }
}

 

Implementacja Struktur Danych

Klasy mogą być używane do implementacji różnych struktur danych, takich jak stosy, kolejki, listy, drzewa, itp.

public class Stos<T> {
  private List<T> elementy = new ArrayList<>();

  public void push(T element) {
    elementy.add(element);
  }

  public T pop() {
    if (elementy.isEmpty()) {
      throw new EmptyStackException();
    }
    return elementy.remove(elementy.size() - 1);
  }
}

 

Tworzenie Komponentów GUI

Klasy są również używane do tworzenia komponentów interfejsu graficznego użytkownika (GUI). Na przykład, można zdefiniować klasę dla przycisku w aplikacji.

import javax.swing.JButton;

public class MojPrzycisk extends JButton {

  public MojPrzycisk(String tekst) {
    super(tekst);
  }

  public void kliknieto() {
    System.out.println("Przycisk został kliknięty!");
  }
}